­
English

Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning

Prosjektnr1133
ProsjektansvarligErik Hernæs
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereJohn Dagsvik
Fedor Iskhakov
Zhiyang Jia
John Piggott
Kjetil Storesletten
Steinar Strøm
Tao Zhang
Weizhen Zhu
Prosjektperiode2003 - 2007 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I prosjektet studeres pensjonsatferd, basert på longitudinelle data for en tiårsperiode, supplert med intervjudata. Dette skjer i samarbeid med NOVA. Temaer som tas opp er sammenhengen mellom pensjonering, og pensjon, arbeidsmarkedsmuligheter, helse og arbeidsmiljø; sammenhengen mellom offentlig og yrkesbaserte pensjoner, risikofordeling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i ytelsesbaserte og innskuddsbaserte pensjonssystemer, samt sparing. Det legges vekt på avveining mellom effektivitet og fordeling. Ressursbruk i produksjon av omsorgstjenester studeres ved hjelp av nye data om tjenestetilbud og brukeres helseutvikling.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Heathcote, J., K. Storesletten og G.L. ViolanteTwo Views of Inequality over the Life-Cycle2005Journal of the European Economic Association 3 (2-3) 765-775
Storesletten, K.Fiscal Implications of Immigration - a Net Present Value Calculation2003The Scandinavian Journal of Economics 105, (3), 487-506
Storesletten, K., Hassler, J. og F. ZilibottiDynamic Political Choice in Macroeconomics2003Journal of the European Economic Association 1 (2-3), 543-52
Storesletten, K., Hassler, J., Rodriguez Mora, J. V. og F. ZilibottiThe Survival of the Welfare State2003American Economic Review 93 (1), 87-112

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, KnutFleksibel pensjon i Norge: En AFP‐ordning som motiverer til arbeid2006Økonomisk forum nr 1
Røed, K.En halv pensjonsreform?2005Økonomisk forum nr 1
Storesletten, K.Sosiale normer og økonomisk insentiver2005Minerva
Hernæs, ErikKommentar til Pensjonskommisjonens innstilling2004Tidsskrift for Velferdsforskning vol. 7, nr 2, 108-111[PDF]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Erik and Zhiyang JiaAn evaluation of the labour market response of eliminating the retirement earnings test rule2007Nr. 1[PDF]
Hernæs, Erik and Tao ZhangCosts and coverage of occupational pensions2006Nr. 1[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Iskhakov, FedorPension reform in Norway: evidence from a structural dynamic model2008Nr. 14[PDF]
Iskhakov, FedorDynamic programming model of health and retirement2008Nr. 3[PDF]
Hernæs, Erik and Weizhen ZhuPension Entitlements and Wealth Accumulation2007Nr. 12[PDF]
Bakken, Line SmartThe Golden Age of Retirement2006Nr. 22[PDF]
Hernæs, Erik, Fedor Iskhakov and Steinar StrømEarly Retirement and Company Characteristics2006Nr. 16[PDF]
Hernæs, Erik, John Piggott, Tao Zhang and Steinar StrømThe Determinants of Occupational Pensions2006Nr. 1[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Zhu, WeizhenPension, Wealth and Household Behavior2009
Heathcote, J., K. Storesletten og G.L. ViolanteThe macroeconomic implications of rising wage inequality in the US2008
Iskhakov, FedorA dynamic structural analysis of health and retirement2008