­
English

Lost in transition? Uncovering social and health consequences of sub-optimal transitions in the education system

Prosjektnr1115
ProsjektansvarligBernt Bratsberg
OppdragsgiverNFR via FHI
Oppdragsgivers prosjektnr.314562
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Andreas Kotsadam
Prosjektperiode2021 - 2026

Prosjektbeskrivelse

På tvers av generasjoner ser vi at personer med lav utdanning deltar stadig mindre i sosiale institusjoner sammenlignet med sine jevnaldrende. De inngår sjeldnere partnerskap og får barn, deltar sjeldnere i arbeidslivet, og ender ofte med dårligere fysisk og psykisk helse enn andre. Noen avgjørende tidspunkt i utdanningsforløp kan avgjøre om disse finner nyttige utdanningsveier som definerer senere livsutfall. Disse tidspunktene finner man ofte i overganger mellom utdanningsnivåer, som ofte fordrer endringer i roller, status og identitet, både personlig og sosialt.

Dette prosjektet har mål om å forstå effektene av overganger i utdanningssystemet på senere arbeidsmarkedsdeltakelse, familiestiftelse og helse. Prosjektet ser på hvordan det å starte på skolen på et passende tidspunkt, å komme inn på den videregående skolen en ønsker og å fullføre videregående opplæring påvirker sosial deltakelse og helse. Vi vil videre studere hvordan forholdet mellom fullføring av videregående opplæring, sosial deltakelse og helse har utviklet seg over tid, hvordan utviklingen varierer med kjønn og sosial bakgrunn, og historiske drivkrafter bak denne utviklingen.

Troverdige naturlige eksperiment vil bli benyttet for å skille seleksjon til senere livsutfall fra kausale effekter av ikke-optimale overganger. Eksperimentene inkluderer å bli født rett før eller rett etter nyttår, hvorvidt et skolepsykologisk kontor var etablert i kommunen for å gi råd om skolestart, å ligge over eller under inntaksgrensen til en videregående skole, endringer i inntaksordninger, å bestå eller ikke bestå en enkelteksamen, og å søke læreplass eller påbygging ved et tidspunkt med ulikt antall elev- og læreplasser.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert