­
English

FoU, Handel, Produktivitet og Ulikhet

Prosjektnr1111
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNFR via ESOP
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereErling Barth
Bernt Bratsberg
Esther Ann Nisja Bøler
Elisabeth Fevang
Kalle Moene
Karen Helene Ulltveit-Moe
Fredrik H. Willumsen
Prosjektperiode2012 - 2016 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter empiriske studier av forskning og utvikling (FOU-aktiviteter) i foretak, produktivitet, internasjonal handel, konkurranseevne og lønnsforskjeller innen og mellom bedrifter med utgangspunkt i norske registerdata. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Økonomisk institutt og ESOP ved UiO og Frischsenteret.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert