­
English

Årsaker til forhandlingsbrudd

Prosjektnr8104
ProsjektansvarligKaren Evelyn Hauge
OppdragsgiverNFR via BI
Oppdragsgivers prosjektnr.NFR: 250206 BI:86138 Toppforsk
ProsjektdeltakereKaren Evelyn Hauge
Prosjektperiode2016 - 2020

Prosjektbeskrivelse

Arbeidshesten for å forstå forhandlinger innenfor fagene samfunnsøkonomi og statsvitenskap forutsetter rasjonalitet og fullkommen informasjon. Denne modellen kan ikke forklare utsettelser og sammenbrudd i forhandlinger. Nyere litteratur prøver å finne atferdsmessige årsaker til fordeling av overskudd, i tillegg til brudd og utsettelser i forhandlinger. I prosjektet fokuseres det særlig på forekomsten av referansepunkter, mulighetene for å inngå frivillige forpliktelser, samt ulike former for brudd på åpent kjent rasjonalitet. Prosjekter ønsker å bidra til litteraturen ved å formulere teoretiske modeller og ved systematisk å evaluere konkurrerende hypoteser ved hjelp av kontrollerte eksperimenter.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert