­
English

Advertising and Competition in Markets with Network Externalities

Prosjektnr8101
ProsjektansvarligKjell Arne Brekke
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2006 - 2008 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brekke, Kjell Arne and Mari RegeAdvertising as a Distortion of Social Learning2007The B.E. Journal of Theoretical Economics 7(1) (Topics), Article 38

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brekke, Kjell Arne and Mari RegeAdvertising as Distortion of Learning in Markets with Network Externalities2006Nr. 24[PDF]
Brekke, Kjell Arne and Mari RegeAdvertising as a Distortion of Social Learning2006Nr. 23[PDF]