­
English

Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital

Prosjektnr6513
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.201336
ProsjektdeltakereIngvild Almås
Elisabeth Fevang
Simen Gaure
Rolf Golombek
Simen Markussen
Anja Grinde Myrann
Jens Fredrik B. Skogstrøm
Prosjektperiode2010 - 2016 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet analyserer entreprenørskap og bedriftsdannelser I Norge, med særlig vekt på å studere forskjellene mellom menn og kvinner. Utgangspunktet for prosjektet er at vi vurderer entreprenørskap som viktig, fordi entreprenører spiller en sentral rolle i å forme den økonomiske utviklingen. Suksessfulle entreprenører skaper verdier som ikke bare kommer dem selv til gode, men også deres framtidige ansatte og samfunnet som helhet. Prosjektet er empirisk, og drar nytte av administrative datasett som er utviklet for analyseformål innenfor prosjekt 6512.

Publikasjoner

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, Rolf, Arvid RaknerudExit dynamics of start-up firms: Structural estimation using indirect inference2018Journal of Econometrics 205(1), 204-225[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedThe Gender Gap in Entrepreneurship - The Role of Peer Effects2017Journal of Economic Behavior and Organization Vol 134, 356-373[PDF] [DOI]
Anyadike-Danes, Michael, Carl-Magnus Bjuggren, Sandra Gottschalk, Werner Hölzl, Dan Johansson, Mika Maliranta, and Anja MyrannAn international cohort comparison of size effects on job growth2015Small Business Economics: An Entrepreneurship Journal vol 44, 821-844[PDF] [DOI]
Røed, Knut and Jens Fredrik SkogstrømUnemployment Insurance and Entrepreneurship2014Labour 28(4), 430-448[PDF] [DOI]
Røed, Knut and Jens Fredrik SkogstrømJob Loss and Entrepreneurship2014Oxford Bulletin of Economics & Statistics Volume 76, Issue 5, Pages: 727-744[PDF] [DOI]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Berglann, Helge, Rolf Golombek og Knut RøedEntreprenørskap i Norge - mest for menn?2013Søkelys på arbeidslivet nr 1-2, 3-21[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Skogstrøm, Jens Fredrik B.Entrepreneurial School Dropouts: A Model on Signalling, Education and Entrepreneurship2012Nr. 10[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, S., K. RøedGendered Entrepreneurship Netw[R]orks2016IZA Discussion Paper no. 9984[PDF]
Markussen, Simen and Knut RøedGendered Entrepreneurship Networks2016IZA Discussion Paper No. 9984[PDF]
Skogstrøm, Jens Fredrik og Knut RøedUnemployment Insurance and Entrepreneurship2013IZA Discussion Paper no 7121[PDF]
Røed, Knut and Jens Fredrik SkogstrømCreative Unemployment2010IZA Discussion paper No. 5373[PDF]