­
English

R&D, Industry Dynamics and Public Policy

Prosjektnr6512
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereHelge Berglann
Bernt Bratsberg
Anel Finci
Rolf Golombek
Michal Kaut
Dan Li
Anton Giulio Manganelli
Anja Grinde Myrann
Tore Nilssen
Jens Fredrik B. Skogstrøm
Kjetil Storesletten
Steinar Strøm
Karen Helene Ulltveit-Moe
Stein W. Wallace
Prosjektperiode2007 - 2010 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Formålet med dette prosjektet er å frambringe ny og troverdig kunnskap om drivkreftene bak forskning, utvikling, og entreprenørskap og om disse aktivitetenes betydning for industridynamikk og arbeidskraftsbevegelser. De empiriske analysene er basert på longitudinelle datasett som dekker perioden fra 1995 til 2005, og som kombinerer komplette administrative registre over bedrifter, eiere og, og arbeidstakere i Norge. På basis av empiriske funn er det også et mål for dette prosjektet å bidra til utvikling av relevant økonomisk teori, spesielt når det gjelder forskning, utvikling, og industridynamikk i arbeidsmarkeder med friksjoner.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Berglann, H., E.R. Moen, K. Røed and J.F. SkogstrømEntrepreneurship: Origins and Returns2011Labour Economics Vol 18(2), 180-193[PDF] [DOI]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Li, DanJob Reallocation and Labour Mobility among Heterogeneous Firms in Norway2010Nr. 1[PDF]
Berglann, HelgePatenter i modeller med teknologisk vekst – en litteraturoversikt med vekt på klimapolitikk2008Nr. 4[PDF]
Manganelli, Anton GiulioThe R&D of Norwegian Firms: an Empirical Analysis2008Nr. 5[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Berglann, H., Moen, E., Røed, K., og J.F. SkogstrømEntrepreneurship: Origins and Returns2009
Irarrazabal, Alfonso, Andreas Moxnes and Karen Helene Ulltveit-MoeHeterogeneous firms or heterogeneous workers? Implications for the exporter premium and the impact of labor reallocation on productivity2009CEPR Discussion paper series no 7577[PDF]