­
English

Liquidity problems, financing constraints and investment decisions: A theoretical modelling with application to Norway

Prosjektnr5111
ProsjektansvarligGabriela Mundaca
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2006 - 2008 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Mundaca, G.Remittances, Financial Markets Development and Economic Growth: the case of Latin America and Caribbean2009Review of Development Economics vol 13(2), 288-303[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Mundaca, B. GabrielaMonitoring, liquidity provision and financial crisis risk2007Nr. 4[PDF]
Mundaca, B. Gabriela and Kjell Bjørn NordalCorporate investment, cash flow level and market imperfections: The case of Norway2007Nr. 3[PDF]