­
English

Liberalisering, fattigdom og omfordeling

Prosjektnr5101
ProsjektansvarligKalle Moene
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereHalvor Mehlum
Prosjektperiode1999 - 2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Formålet med prosjektet er å se på omfordeling som et virkemiddel for å oppnå økonomisk vekst og utvikling i fattige land som står overfor økende internasjonal konkurranse. Vi vil vie spesiell oppmerksomhet til utslagene av sosial konflikt som opptøyer, opprør, vold og kriminalitet. Vi ønsker å studere effekten av globalisering (frihandel og fri kapitalbevegelse) i samfunn med høy grad av ulikhet i inntekter, rettigheter, eiendom og innflytelse. Målet er å utvikle nye teoretiske tilnærmingsmåter kombinert med sammenlignende empiriske studier. Det geografiske fokus vil være på det Sørlige Afrika sammenholdt med erfaringer fra Østasia og Latinamerika. Prosjektet er forankret i økonomifaget, med en tar sikte på å inkorporere tilnærmingsmåter som er sterkere i andre disipliner som statsvitenskap.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Mehlum, H., Moene, K. og R. TorvikCrime Induced Poverty Traps2005Journal of Development Economics 77, 325-340
Mehlum, Halvor, Karl Moene and Ragnar TorvikPredator or Prey? Parasitic enterprises in economic development2003European Economic Review 47(2):79-98
Mehlum, Halvor and Karl Ove MoeneBattlefields and Marketsplaces2002Defence and Peace Economics 13(6):485-496
Mehlum, Halvor, Kalle Moene and Ragnar TorvikPlunder & Protections Inc.2002Journal of Peace Research 39(4):447-459

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Mehlum, Halvor and Karl Ove MoeneBattlefields and Marketsplaces2002Nr. 11[PDF]
Mehlum, Halvor, Kalle Moene and Ragnar TorvikPlunder & Protections Inc.2002Nr. 10[PDF]
Mehlum, Halvor, Karl Moene and Ragnar TorvikPredator or Prey? Parasitic enterprises in economic development2000Nr. 27[PDF]
Mehlum, Halvor, Karl Ove Moene and Ragnar TorvikCrime Induced Poverty Traps1999Nr. 35[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Mehlum, Halvor, Moene, Karl-Ove and Ragnar TorvikMarket-based extortion2002