­
English

Barn, unge og familier i barnevernet- En longitudinell registerstudie

Prosjektnr4821
ProsjektansvarligØystein M. Hernæs
OppdragsgiverBufdir
Oppdragsgivers prosjektnr.2018/51758-24 Arkivkode 040.3.
ProsjektdeltakereSimon S. Bensnes
Nicolai T. Borgen
Nina Drange
Ivar Frønes
Øystein M. Hernæs
Simen Markussen
Maria Nareklishvili
Oddbjørn Raaum
Prosjektperiode2018 - 2021

Prosjektbeskrivelse

Hensikten med studien er å utvikle et bredt kunnskapsgrunnlag for bruk i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i barnevernet. Ved å muliggjøre forskning på barnevernet utfra enkeltindividers historier opp til voksen alder, gir norske registerdata en sjelden anledning til å beskrive (i) Hvem kommer i kontakt med barnevernet? (ii) Hva møter de av kompetanse, ressurser og beslutninger i barnevernstjenesten? (iii) Hvilke tiltak tilbys og pålegges barn, ungdommer og deres foreldre (familie)? og ikke minst, (iv) Hvordan påvirkes livet til barna av deres møte med og beslutninger i barnevernet?

Studien omfatter alle bosatte barn og unge i Norge som har vært i kontakt med barnevernet i perioden fra 1993 til 2018, ettersom data før innføring av ny lov i 1992 er svært mangelfulle. Med kontakt med barnevernet forstås personer som det er mottatt melding om, som det har vært gjennomført en undersøkelsessak for, eller som selv eller via familien har mottatt tiltak fra barnevernet. I tillegg vil studien, for å kunne lage relevante sammenligningsgrupper på flere forskjellige måter, inkludere alle andre barn og unge og deres familier i samme periode.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Drange, Nina, Øystein M. Hernæs, Simen Markussen, Inger Oterholm, Oddbjørn Raaum, Tor SlettebøBarn, unge og familier i barnevernet - En longitudinell registerstudie. Delprosjekt 2: Hvordan går det med barna?2022Nr. 2[PDF]
Drange, Nina, Øystein M. Hernæs, Simen Markussen, Inger Oterholm, Oddbjørn Raaum, Tor SlettebøRapport Delprosjekt 1: Beskrivende analyser – barn og familier i barnevernet2021Nr. 4[PDF]
Drange, Nina og Øystein M. HernæsKvantitativ beskrivelse av institusjonspopulasjonen2020Nr. 3[PDF]