­
English

Analyser av spesialisthelsetjenesten i de nordiske land

Prosjektnr4483
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverBeregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten via SINTEF Helse
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2010 - 2011 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I et oppdraf for Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) skal SINTEF Helse og Frischsenteret: 1. Kartlegge sykehusstrukturen i Norge, Sverige, Finland og Danmark og gi en vurdering av strukturens betydning for samlet ressursbruk i spesialisthelse¬tjenesten 2. Kartlegge relasjonen mellom eier (bestiller) og sykehusene (utfører) ut fra utforming av inngåtte kontrakter og hvordan dette følges opp 3. Etablere kunnskapsgrunnlag om mulige årsaker til produktivitetsforskjeller mellom sykehus gjennom casestudie, og også utføre en statistisk analyse som belyser årsaker til produktivitetsforskjeller mellom somatiske sykehus i landene i Norden Prosjektet ledes av SINTEF Helse, og vil også trekke på den nordiske samarbeidsgruppen Nordic Hospital Comparison Study Group (NHCSG). Frischsenteret er særlig involvert i delprosjekt 3.

Publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kalseth, Birgitte, Kjartan Sarheim Anthun, Øyvind Hope, Sverre A C Kittelsen og Benny Adam PerssonSpesialisthelsetjenesten i Norden. Sykehusstruktur, styringsstruktur og lokal arbeidsorganisering som mulig forklaring på kostnadsforskjeller mellom landene2011Rapport SINTEF A19615[PDF]