­
English

Sammenlikning av nøkkeltall i norsk spesialisthelsetjeneste med andre nordiske land

Prosjektnr4482
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverHelsedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2008 - 2009 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

På oppdrag fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) foretas en sammenlikning av nøkkeltall i norsk spesialisthelsetjeneste med andre nordiske land. Fire spørsmål ønskes besvart: - Bruker vi i Norge mer eller mindre ressurser på spesialisthelsetjenesten enn andre nordiske land? - Har vi større eller lavere forbruk av spesialisthelsetjenester enn andre nordiske land? - Er det slik at vi i Norge får mindre eller mer helse ut av pengene vi bruker på sykehusene? - Har vi en annen utvikling over tid enn de andre nordiske land? Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SINTEF Helsetjenesteforskning

Publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kittelsen, Sverre A.C., Kjartan Sarheim Anthun, Birgitte Kalseth, Jorid Kalseth, Vidar Halsteinli og Jon MagnussenEn komparativ analyse av spesialisthelsetjenesten i Finland, Sverige, Danmark og Norge: Aktivitet, ressursbruk og produktivitet 2005-20072009Rapport A12200, SINTEF, Trondheim[PDF]