­

Prisregulering av legemidler

Prosjektnr4452
ProsjektansvarligSteinar Strøm
OppdragsgiverRikstrygdeverket
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode - (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Haabeth, TonjeEn empirisk analyse av indeksprissystemet i det norske legemiddelmarkedet2005Nr. 2[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://www.sv.uio.no/econ/forskning/memorandum/.

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Razzolini, TizianoThe Norwegian market for pharmaceuticals and the non-mandatory substitution reform of 2001: the case of enalapril2004Nr. 12[PDF]