­
English

Refusjoner til private leverandører av helsetjenester

Prosjektnr4451
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverRiksrevisjonen
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2003 - 2004 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hagen, Terje P., Iversen, Tor og Sverre A.C. KittelsenHelseøkonomiske forskningsprogram (HERO). Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester2005