­
English

Benchmarking av fysioterapi i Bærum

Prosjektnr4411
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverBærum kommune
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereFinn Førsund
Erik Harald Roseng
Prosjektperiode2001 - 2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet tar sikte på en systematisk sammenligning av kvalitet og produktivitet for de privatpraktiserende fysioterapeutene med kommunalt driftstilskudd i Bærum kommune. Data samles inn gjennom en spørreundersøkelse rettet mot fysioterapeutene og deres pasienter.

Publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kittelsen, S.A.C. Og E.H.RosengHvor gode er fysioterapeuter i privat praksis?2003Fysioterapeuten 70(2), pp. 12-18[PDF]

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Roseng, Erik H.En effektivitetsanalyse av privatpraktiserende fysioterapeuter i Asker og Bærum2003Nr. 14[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C., og Erik H. RosengFysioterapitjenesten i Asker og Bærum Kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet2002Nr. 19[PDF]