­
English

Kunnskapsoversikt om inntekt og helse

Prosjektnr4371
ProsjektansvarligSnorre Kverndokk
OppdragsgiverHelse- og omsorgsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2006 - 2006 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet gir vi en oversikt over sammenhengene mellom inntekt og helse på den ene siden og inntektsulikheter og helseulikheter på den andre siden. I hovedsak refererer vi til teoretisk og empirisk forskning innen økonomi, men også annen forskning blir omtalt. Vi ser først på sammenhengene mellom absolutt inntekt og helse og skiller mellom de kausale sammenhengene som går fra inntekt til helse, helse til inntekt samt at det er andre faktorer som påvirker inntekt og helse i samme retning. Deretter ser vi på sammenhengene mellom relativ inntekt, inntektsulikhet og helse før vi avslutter med en gjennomgang av noen arbeider om helse og økonomisk vekst.

Publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk. SnorreInntekt, inntektsulikhet og helse2006Økonomisk forum nr. 9, s. 22-31

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk, SnorreSammenhengen mellom inntekt, inntektsulikhet og helse2006Nr. 8[PDF]