­
English

Normer og prioriteringer ved sykefravær

Prosjektnr4330
ProsjektansvarligKaren Evelyn Hauge
OppdragsgiverArbeidsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.SAK 13/3117
ProsjektdeltakereKaren Evelyn Hauge
Simen Markussen
Oddbjørn Raaum
Marte Eline Ulvestad
Prosjektperiode2013 - 2015 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet studerer kjønnsforskjellen i sykefravær og ser spesielt på hvorvidt normer, holdninger og prioriteringer i livet kan bidra til å forklare hvorfor kvinner er mer sykmeldte enn menn. Prosjektet vil se på hvorvidt det er kjønnsforskjeller i normer, holdninger og prioriteringer i livet, og forholdet mellom slike potensielle forskjeller og sykefravær. For å studere dette vil en spørreundersøkelse gjennomføres blant et utvalg ansatte i offentlig helsesektor. Prosjektet vil benytte data for både egenmeldt og legemeldt sykefravær på individnivå for de ansatte som har samtykket til å delta i studien. Prosjektet vil se på om karakteristikker ved den ansatte og egenskaper ved jobben, samt våre mål på normer, holdninger og prioriteringer kan forklare kjønnsforskjeller i sykefraværet i utvalget vårt. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hauge, Karen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Marte UlvestadKan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?2015Nr. 1[PDF]