­
English

Centre for Research on Pandemics & Society - Pansoc

Prosjektnr4321
ProsjektansvarligOle Røgeberg
OppdragsgiverOsloMet
Oppdragsgivers prosjektnr.202352 - Pansoc
ProsjektdeltakereOle Røgeberg
Prosjektperiode2021 - 2021

Prosjektbeskrivelse

Som COVID-19 har tydeliggjort for oss alle er pandemier en av de aller største truslene mot verdens helse og økonomi.

Kjerneideen bak PANSOC-senteret er at influensa- eller koronavirus-pandemier er, og alltid har vært, mer enn rent medisinske utfordringer. Sykdomsspredning, -utvikling og -påvirkning er i stor grad påvirket av sosiale og økonomiske strukturer.

Sosioøkonomisk og etnisk bakgrunn spiller en sentral rolle for hvem som blir syke, hvem som dør og hvem som overlever.

Det overordnete målet for PANSOC-gruppen er å forske på historiske og samtidige data for å fremme forståelsen av risikofaktorer for alvorlig sykdomsforløp under pandemisk influensa og COVID-19. Vi vil se på faktorer som sosioøkonomisk bakgrunn og urbefolkningsbakgrunn for å kunne bidra til bedre beredskap for neste pandemi.

OsloMet websidee
https://www.oslomet.no/pansoc

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert