­
English

EuroHOPE - European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency

Prosjektnr4221
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverEU
Oppdragsgivers prosjektnr.241721
ProsjektdeltakereIngrid M.S. Huitfeldt
Sverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode2010 - 2013 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Kjernen i EuroHOPE er en analyse av kostnader og helseresultater for fem viktige sykdomsgrupper: AMI, slag, hoftebrudd, brystkreft og lav fødselsvekt. I arbeidspakke 8 (WP8), som ledes ved Frischsenteret skal produktivitet bli relatert til tjenestekvalitet ved bruk av data fra nordiske sykehus. EuroHOPE er finansiert av EU under kommisjonens 7de rammeprogram, og omfatter forskere fra syv europeiske land. EuroHOPE har egen webside på http://www.eurohope.info/ .

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Medin, Emma, Unto Häkkinen, Miika Linna, Kjartan S. Anthun, Sverre A.C. Kittelsen, Clas RehnbergInternational hospital productivity comparison: experiences from the Nordic countries2013Health Policy 112, 80-87.[PDF] [DOI]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
The EuroHOPE study groupSummary of the findings of the EuroHOPE project2014[PDF]