­
English

Verdier, oppfatninger og virkemidler i rusmiddelpolitikken

Prosjektnr4143
ProsjektansvarligOle Røgeberg
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.240235
ProsjektdeltakereDaniel Bergsvik
Simen Gaure
Hans Olav Melberg
Prosjektperiode2015 - 2019

Prosjektbeskrivelse

Narkotikapolitikk var lenge dominert av en justispolitisk tilnærming sterkt fokusert på å redusere bruksomfang. Nye tilnærminger og tiltak har blitt vanligere de siste årene, ettersom myndigheter verden over har justert politikken for å ta hensyn til brukeres helse og velferd, skadene fra illegale markeder, og kostnadene av tiltakene som er i bruk. Prosjektet tar sikte på å bedre beslutningsgrunnlaget for rusmiddelpolitikk. De politiske spørsmålene er komplekse, i den forstand at tiltak har konsekvenser for en rekke ulike utfall. Gjennomtenkte politiske vurderinger vil dermed reflektere både verdier (hvilke utfall er vi opptatt av og hvordan vekter vi dem?), kausale modeller (ha er kostnader, gevinster og ulemper ved ulike tiltak?), samt hvilke tiltak man plasserer på den politiske menyen. Vi vil forsøke å utvikle et sett av empiriske indikatorer som måler dagens politikk og relevante utfall, strukturert på en måte som klargjøre hvilke avveininger vi står overfor. Vi vil også undersøke et bredere spekter av pasientutfall i legemiddelassistert rehabilitering (familiedannelse, arbeidsmarkedskarrierer, o.l.), samt undersøke effekter dagens behandlingsprogram har på ikke-deltagere og overdosedødelighet gjennom virkninger i blant annet illegale stoffmarkeder.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Rolles, Steve, Anne Katrin Schlag, Fiona Measham, Lawrence Phillips, David Nutte, Daniel Bergsvik, Ole RøgebergA multi criteria decision analysis (MCDA) for evaluating and appraising government policy responses to non medical heroin use2021International Journal of Drug Policy vol 91, 103180[PDF] [DOI]
Røgeberg, OleAddiction Classics: The theory of Rational Addiction2020Addiction Vol 115(1), 184-187[PDF] [DOI]
Røgeberg, OleA meta-analysis of the crash risk of cannabis-positive drivers in culpability studies - Avoiding interpretational bias2019Accident Analysis & Prevention Vol 123, 69-78[PDF] [DOI]
Røgeberg, OleProhibition, regulation or laissez faire: The policy trade-offs of cannabis policy2018International Journal of Drug Policy vol 56, 153-161[PDF] [DOI]
Bergsvik, Daniel and Ole RøgebergAssessing the effect of public health information by incentivised risk estimation: An example on Swedish snus2018International Journal of Drug Policy Vol 54, 51-57[PDF] [DOI]
Røgeberg, O., D Bergsvik, LD Phillips, J Van Amsterdam, N Eastwood, et alA new approach to formulating and appraising drug policy: a multi-criterion decision analysis applied to alcohol and cannabis regulation2018International Journal of Drug Policy vol 56, 144-152[PDF] [DOI]
Røgeberg, Ole and Rune ElvikThe effects of cannabis intoxication on motor vehicle collision revisited and revised2016Addiction [PDF] [DOI]