­
English

Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak

Prosjektnr4133
ProsjektansvarligOle Røgeberg
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.201416
ProsjektdeltakereDaniel Bergsvik
Bernt Bratsberg
Elisabeth Fevang
Ingrid M.S. Huitfeldt
Simen Markussen
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Ragnhild Camilla Schreiner
Prosjektperiode2010 - 2014 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet arbeider med tre spørsmål:

1.Hvor mye, og på hvilken måte, påvirker fastlegen risikoen for uførhet og ekskludering fra arbeidsmarkedet? Hvordan kan vi skille ut fastlegens effekt fra effekter som skyldes forhold ved individet, dets arbeidsplass, familie osv? I hvilken grad er estimerte effekter kausale, og i hvilken grad skyldes de sortering og seleksjon? Og i hvilken grad er det forskjeller i legenes holdninger og vurderinger som driver eventuelle observerte forskjeller?

2.Er normer og holdninger i forhold til sykefravær og uførhet i endring?
(i) Har yngre generasjoner "slakkere" holdning ift ikke-medisinsk bruk av sykefravær? Teknisk: Hva er kohort-/generasjonseffekter og hva er alder og tids effekter?
(ii) Hvor store er de sosiale multiplikatoreffektene? Det vil si, i hvor stor grad påvirker ett individs holdninger og adferd ift sykefravær andre?
(iii) Hvordan har sykefraværsmønster rundt større livshendelser (graviditet, skilsmissr, dødsfall i familien) endret seg?

3. Hva er de langsiktige effektene av 2004 og 2007 reformen? Har effekten av 2004 reformen holdt seg eller blitt svakere på sikt? Hvordan ble sykefraværet påvirket av 2007-reformen, og i hvilken grad førte denne reformen til faktisk endret adferd hos arbeidsgivere og -takere?

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen, Knut Røed, Ragnhild C. SchreinerCan compulsory dialogs nudge sick-listed workers back to work?2018Economic Journal 128(610), 1276-1303[DOI]
Markussen, Simen, Knut Røed and Ole RøgebergThe changing of the guards - can family doctors contain worker absenteeism?2013Journal of Health Economics Vol 32(6), 1230-1239[PDF] [DOI]
Markussen, Simen og Ole RøgebergSykefravær rundt større livshendelser2012Tidsskriftet Den norske legeforening Vol 132(10), 1231-1234[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen og Marte StrømThe effects of motherhood2015Nr. 19[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, S., K. Røed, R.C. SchreinerCan Compulsory Dialogues Nudge Sick-Listed Workers Back to Work?2015IZA Discussion Paper 9090[PDF]
Markussen, Simen, Ole Røgeberg, og Knut RøedThe Changing of the Guards: Can Physicians Contain Social Insurance Costs?2013IZA Discussion Paper no 7122[PDF]