­
English

Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner

Prosjektnr4132
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.187924
ProsjektdeltakereDaniel Bergsvik
Erik Biørn
Bernt Bratsberg
Oddbjørn Raaum
Prosjektperiode2008 - 2012 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har som siktemål å analysere drifkreftene bak sykefravær og helserelatert midlertidig eller permanent uttrekning fra arbeidsmarkedet. Prosjektet er primært empirisk, med vekt på kvasieksperimentelle evalueringsteknikker. Men det er også planlagt en mer strukturell tilnærming, hvor individuelle valg modelleres mer direkte, basert på mest mulig realistiske antagelser om de valgmuligheter hver enkelt står overfor. Det empiriske grunnlaget for prosjektet er (avidentifiserte)administrative registerdata. I tillegg planlegges innsamling av mer detaljerte (anonymiserte) personaldata fra ett eller flere større norske selskaper.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen and Knut RøedDaylight and absenteeism - Evidence from Norway2015Economics and Human Biology vol 16, 73-80[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2014Journal of Labor Economics 32(2), 305-336[PDF]
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2013Journal of Population Economics Vol 26(4), 1585-1608[PDF]
Markussen, Simen, Knut Røed and Ole RøgebergThe changing of the guards - can family doctors contain worker absenteeism?2013Journal of Health Economics Vol 32(6), 1230-1239[PDF] [DOI]
Markussen, SimenThe individual cost of sick leave2012Journal of Population Economics Vol 25(4), 1287-1306[PDF]
Markussen, Simen og Ole RøgebergSykefravær rundt større livshendelser2012Tidsskriftet Den norske legeforening Vol 132(10), 1231-1234[PDF]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun, Knut RøedThe Case for Presenteeism - Evidence from Norway’s Sickness Insurance Progra2012Journal of Public Economics Vol 96, 959-972

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen og Knut RøedSykefraværets anatomi2012Samfunnsøkonomen Nr. 3, 32-33
Bergsvik, Daniel, Simen Markussen og Oddbjørn RaaumTok en tredagers? - Mønstre i egenmeldt sykefravær2010Søkelys på arbeidslivet vol 27(4), 379-395[PDF]
Dale-Olsen, H. og S. MarkussenØkende sykefravær over tid? Sykefravær, arbeid og trygd 1972-20082010Søkelys på arbeidslivet 27(1/2), 105-121[PDF]
Markussen, Simen2004: Da sykefraværet falt som en stein2010Samfunnsøkonomen Nr 3, 18-23[PDF]
Røed, KnutJa til sykenærvær!2010Samfunnsøkonomen Nr 3, 13-17

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hassink, Wolter and Julia van den BemdPrivatization of the absenteeism scheme: Experiences from the Netherlands2012Nr. 2[PDF]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, SimenDummy-encoding Inherently Collinear Variables2012Nr. 1[PDF]
Treble, JohnSickness and the Labour Market2011Nr. 2[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Biørn, ErikAGE-COHORT-TIME EFFECTS IN SICKNESS ABSENCE: EXPLORING A LARGE DATA SET BY POLYNOMIAL REGRESSION2013Nr. 19[PDF]
Biørn, ErikAge-Cohort-Time Effects in Sickness Absence: Exploring a Large Data Set by Polynomial Regression2013Nr. 19[PDF]
Biørn, ErikIDENTIFYINGAGE-COHORT-TIMEEFFECTS, THEIR CURVATURE AND INTERACTIONS FROM POLYNOMIALS: EXAMPLES RELATED TO SICKNESS ABSENCE2013Nr. 8[PDF]
Biørn, ErikIdentifying Age-Cohort-Time Effects, Their Curvature and Interactions from Polynomials: Examples Related to Sickness Absence2013Nr. 8[PDF]
Biørn, ErikIdentifying Trend and Age Effects in Sickness Absence from Individual Data: Some Econometric Problems2010Nr. 20[PDF]
Markussen, SimenClosing the Gates? Evidence from a Natural Experiment on Physicians’ Sickness Certification2009Nr. 19[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen, Ole Røgeberg, og Knut RøedThe Changing of the Guards: Can Physicians Contain Social Insurance Costs?2013IZA Discussion Paper no 7122[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2011IZA Discussion paper no 5655[PDF]
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2010IZA DP No. 5091[PDF]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun and Knut RøedThe Case for Presenteeism2010IZA DP No. 5343[PDF]
Markussen, SimenHow physicians can reduce sick leave - evidence from a natural experiment2009[PDF]
Markussen, SimenClosing the gates? - Evidence from a natural experiment on physicians’ sickness certification2009[PDF]