­
English

Evaluering av sykehusreformen

Prosjektnr4131
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereKjersti Hernæs
Prosjektperiode2005 - 2006 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Helseøkonomiemiljøene i Oslo, Bergen og Trondheim evaluerer i et felles prosjekt den statlige overtakingen av sykehusene. Frischsenteret deltar på to delprosjekter: I samarbeid med Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo vurderes utviklingen i sykehusenes bruk av private og offentlige laboratorier og røntgeninstitutter. I samarbeid med SINTEF Helse og NTNU brukes sammenlignbare data fra de nordiske landene til å avsløre om sykehusreformen har ført til økt effektivitet. Dette arbeidet involverer også partnere i Sverige, Finland og Danmark.

Publikasjoner

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hagen, T.P., Iversen, T., Kittelsen, S.A.C.Laboratorie- og røntgenvirksomheten i kjølvannet av sykehusreformen: Mer privatisering og lavere kostnader?2007Nr. 2[PDF]
Kittelsen, S.A.C., Magnussen, J., Anthun, K.S.Sykehusproduktivitet etter statlig overtakelse: En nordisk komparativ analyse2007Nr. 1[PDF]