­
English

Stykkprisfinansiering i primærhelsetjenesten

Prosjektnr4119
ProsjektansvarligSimen Markussen
OppdragsgiverNFR via FHI
Oppdragsgivers prosjektnr.303583
ProsjektdeltakereSimen Markussen
Prosjektperiode2020 - 2024

Prosjektbeskrivelse

Formålet med prosjektet er å undersøke mulige utilsiktede konsekvenser av finansieringsmodellen for fastlegeordningen. Det vil innhentes data på alle norske allmennlegers takstbruk. Takstbruken beskriver forhold som legenes bruk av prosedyrer og hyppighet av konsultasjoner. Legenes takstbruk vil ses opp mot relevante utfall for deres pasienter, så som pasientenes sykefravær, pasientenes bruk av antibiotika og avhengighetsskapende medisiner, selvmord og annet. Prosjektet vil i hovedsak være en observasjonsstudie som krever kobling av en rekke registre. Mulige utilsiktede konsekvenser av finansieringsmodellen (slik som økt forbruk av antibiotika, økt sykefravær eller økt risiko for selvmord) vil være svært nyttig å påvise, ettersom den nåværende finansieringsmodellen og dens utforming av takster er enkelt tilgjengelig for intervensjon. Ved å justere og endre takster kan man direkte endre insentivene som ligger i finansieringsmodellen, og således påvirke risiko for eventuelle negative konsekvenser.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert