­
English

Norsk senter for helsetjenesteforskning - NORCHER (Frisch partner)

Prosjektnr4118
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverNFR via UiO HELED
Oppdragsgivers prosjektnr.NFR 296114
ProsjektdeltakereSverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode2019 - 2024

Prosjektbeskrivelse

Norsk senter for helsetjenesteforskning utvikler, evaluerer og formidler kunnskap om ulike tjenestemodeller og hvilken effekt disse har på folks tilgang til helsetjenester, på kvalitet og kostnadseffektivitet.

Om NORCHER
Prosjektet vil analysere flere pasientgrupper, men ha særlig vekt på psykisk syke og personer med kroniske sykdommer. Dette er grupper med høyt forbruk av helsetjenester og der dagens behandlingstilbud har vesentlige mangler.

Andre deler av satsingen omfatter:
- Analyser av alternative ordninger for lønning av fastleger.
- Analyser av strategier som kan stimulere retur til arbeidslivet for pasienter med psykiske lidelser.
- Nordiske sammenlignbare analyser av kvalitet og effektivitet i helsetjenestene.

NORCHER er støttet av Norges forskningsråd.
Prosjektet er en satsing ved Institutt for helse og samfunn, ledet av Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Prosjektet utvikles i samarbeid med Helse Sør-Øst og Sykehuset i Vestfold (SiV). SiV og kommunene i Vestfold skal være pilot for nye tjenestemodeller som deretter vil bli evaluert.

NORCHER webside på UiO
https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/norcher-helsetjenesteforskning/index.html

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Goude, F., Kittelsen, S.A.C., Malchau, H., Mohaddes, M. & Rehnberg, C.The effects of competition and bundled payment on patient reported outcome measures after hip replacement surgery2021BMC Health Services Research 21, 387[PDF] [DOI]