­
English

Virkninger av barnevern

Prosjektnr4117
ProsjektansvarligØystein M. Hernæs
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.288813
ProsjektdeltakereSimon S. Bensnes
Nina Drange
Elisabeth Fevang
Karen Evelyn Hauge
Øystein M. Hernæs
Simen Markussen
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Prosjektperiode2019 - 2023

Prosjektbeskrivelse

Barnevernet har som mål å sikre gode oppvekst- og utviklingsvilkår for barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. I Norge er barnevernets virkemidler først og fremst forskjellige typer hjelp i familien og plasseringer utenfor familien. Prosjektet skal undersøke variasjon i praksis i den norske barnevernstjeneste på lokalt og regionalt nivå, og prøve å finne virkninger av barnevernets intervensjoner på barn og unges skole-, helse-, kriminalitet- og arbeidsmarkedsutfall.

Prosjektet bygger på nasjonale registerdata med informasjon om en lang rekke sosioøkonomiske kjennetegn som utdanning, inntekt, arbeidsmarkedserfaring, familie og helse, og hvordan dette henger sammen med kontakt med barnevernet. Prosjektet er kvantitativt og vil benytte moderne kvantitative metoder for å estimere troverdige årsakssammenhenger.

Mottakere og ikke-mottakere av barneverntjenester er forskjellige både når det gjelder individuelle ressurser og historie og når det gjelder muligheter videre. Denne forskjellen gjør at vi ikke kan sammenlikne mottakere og ikke-mottakere direkte og er grunnen til at vi er nødt til å benytte økonometriske metoder.

For å sikre god faglig forankring i prosjektet vil vi kombinere kompetanse fra Frischsenteret, internasjonalt samarbeid og en bredt sammensatt rådgivergruppe bestående av personer med personlig erfaring fra barnevernet.

Publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Øystein M.Virkninger av rusreform2021Stat & Styring Vol 30(3), s 32-35[PDF] [DOI]