­
English

The effect of DRG-based financing on hospital

Prosjektnr4115
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverNFR via NTNU
Oppdragsgivers prosjektnr.214338
ProsjektdeltakereIngrid M.S. Huitfeldt
Prosjektperiode2012 - 2015 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Til tross for utbredt bruk er det lite som er kjent om forholdet mellom innsatstyrt finansiering (ISF) og sykehusenes måloppfyllelse. Prosjektet tar sikte på å måle produktivitetsveksten i norske sykehus for etter innføringen av ISF fra 1997 til 2012. I tillegg vil en undersøke den empiriske sammenhngen mellom ISF og i)produktivitet, ii) tjenestekvalitet og medisinsk kvalitet, og iii) pasientseleksjon og kodepraksis. Prosjektet utføres i samarbeid med NTNU og SINTEF.

Publikasjoner

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Huitfeldt, IngridHospital reimbursement and capacity constraints: Evidence from orthopedic surgeries2021Health Policy Vol 125(6), 732-738[PDF] [DOI]
Godøy, Anna and Ingrid HuitfeldtRegional variation in health care utilization and mortality2020Journal of Health Economics 71[PDF] [DOI]
Kittelsen, Sverre A.C., Kjartan Sarheim Anthun, Unto Häkkinen, Marie Kruse, Clas RehnbergScale and quality in Nordic hospitals2018Nordic Journal of Health Economics Vol 6(2), 29-44[PDF] [DOI]
Kittelsen SAC, Anthun KS, Huitfeldt IMS.Kvalitet og produktivitet i norske sykehus2017Michael 14: Supplement 19, 75-85[PDF]
Anthun, Kjartan Sarheim, Sverre Andreas Campbell Kittelsen, Jon MagnussenProductivity growth, case mix and optimal size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector2017Health Policy 121 (4), 418-425[PDF] [DOI]
Johannessen, Karl Arne, Sverre A.C. Kittelsen, Terje P. HagenAssessing physician productivity following norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis2017Social Science & Medicine Vol 175, 17-126[PDF] [DOI]
Kittelsen, Sverre A.C., Benny A. Winsnes, Kjartan S. Anthun, Fanny Goude, Øyvind Hope, Unto Hakkinen, Birgitte Kalseth, Jannie Kilsmark, Emma Medin, Clas Tehnberg, Hanna RattöDecomposing the productivity differences between hospitals in the Nordic countries2015Journal of Productivity Analysis vol 43(3),281-293[PDF] [DOI]
Heijink R, Engelfriet P, Rehnberg C, Kittelsen SAC, Häkkinen UA window on regional variation in healthcare: insights from EuroHOPE2015Health Economics 24(Suppl. 2): 164–177[PDF] [DOI]
Kittelsen SAC, Anthun KS, Goude F, Huitfeldt IMS, Häkkinen U, Kruse M, Medin E, Rättö H, Rehnberg CCosts and quality at the hospital level in Nordic countries2015Health Economics 24(Suppl. 2): 140-163[PDF] [DOI]
Iversen, Tor og Sverre A.C. KittelsenChallenges in health care financing and provision2012Nordic Economic Policy Review No. 2[PDF]

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Anthun, K.S., S.A.C. Kittelsen, J. MagnussenProduktivitet i spesialisthelsetjenesten2016Nr. 7[PDF]
Kittelsen, Sverre A.C. et al.Decomposing the productivity differences between hospitals in the Nordic countries2013Nr. 4[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Emanuelsson, NatalieProductivity and Quality Analysis of Norwegian Hospital Mergers2020Masterthesis[PDF]
Bakke, Elise EmilsenQuality and costs at the hospital level in Norway - Does there exist a trade-off between quality and costs at Norwegian hospitals?2019Thesis for the Master of Philosophy Degree in Health Economics, Policy and Management, HELED, UiO[PDF]