­
English

Government financing of drug consumption in Norway and the markets for pharmaceuticals

Prosjektnr4111
ProsjektansvarligSteinar Strøm
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereVivian Almendingen
Dag Morten Dalen
Maria Laura Di Tommaso
Kari Furu
Prosjektperiode2006 - 2008 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Dalen, Dag Morten, Steinar Strøm og Tonje HaabethPrice regulation and generic competition in the pharmaceutical market2006European Journal of Health Economics Vol 7, No3, 208-214

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Furu, K.Establishment of the nationwide Norwegian Prescription Database (NorPD) - New opportunities for research in pharmacoepidemiology in Norway2008Norwegian Journal of Epidemiology 18(2),129-136
Sorisio, E. og S. StrømInnovation and the Nordic erythhropoeitin market2008
Sorisio, Enrico and Steinar StrømINNOVATION AND THE NORDIC ERYTHROPOIETIN MARKET2008[PDF]
Strøm, S.Apotekene2006Økonomisk forum nr 9, 32-37

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Almendingen, VivianGenerisk bytte En økonometrisk studie av aktørenes og prisenes betydning for substitusjon2007Nr. 1[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Dalen, Dag Morten, Kari Furu, Marilena Locatelli and Steinar StrømGeneric substitution2008Nr. 11[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Dalen, Dag Morten, Marilena Locatelli, Enrico Sorisio og Steinar StrømA Probability Approach to Pharmaceutical Demand and Price Setting: Does the Identity of the Third-Party Payer Matters for Prescribing Doctors?2011CES Working paper serie, no 3643[PDF]