­
English

HERO - legemidler

Prosjektnr4104
ProsjektansvarligSteinar Strøm
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereDag Morten Dalen
Prosjektperiode2005 - 2006 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Dalen, Dag Morten Dalen, Tonje Haabeth and Steinar StrømPrice regulation and generic competition in the pharmaceutical market2006The European Journal of Health Economics No. 3

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Dalen, D.M. og S. StrømThe pharmaceutical market in Norway2006

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Sorisio, Enrico and Steinar StrømInnovation and Market Dynamics in the EPO Market2006Nr. 12[PDF]
Dalen, Dag Morten, Steinar Strøm og Tonje HaabethPrice regulation and generic competition in the pharmaceutical market2005Nr. 33[PDF]

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Dalen, D.M., T. Haabeth og S. StrømPrice regulation and generic competition in the pharmaceutical market2006Nr. 1[PDF]