­
English

Sykefravær og medisinsk diagnose

Prosjektnr4102
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverHERO
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2002 - 2004 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet sikter mot å analysere sykefraværsforløp i Norge, med utgangspunkt i et registerbasert datasett som er etablert ved Frischsenteret. Datasettet dekker (i sin nåværende form) alle sykeperioder som er registrert i Folketrygden i perioden 1992-1999. Hensikten med analysen vil være å kartlegge sammenhenger mellom diagnose (og eventuell diagnosehistorie) på den ene siden og utsikter til å komme tilbake i arbeid på den andre.

Publikasjoner

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Knut Røed and Elisabeth FevangOrganisational Change, Absenteeism and Welfare Dependency2005Nr. 9[PDF]
Nordberg, Morten and Knut RøedAbsenteeism, Health Insurance, and Business Cycles2003Nr. 17[PDF]