­
English

Økonomi og helse

Prosjektnr4101
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereGeir Asheim
Dag Morten Dalen
Maria Laura Di Tommaso
Finn Førsund
Michael Hoel
Snorre Kverndokk
Tore Nilssen
Karine Nyborg
Ole Røgeberg
Jon Strand
Erik Magnus Sæther
Prosjektperiode1998 - 2011 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO) ble etablert i 1998 som et samarbeid mellom Frischsenteret, Senter for helseadministrasjon og Sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. HERO har som formål å drive helseøkonomisk forskning og undervisning, herunder utdanne forskere innenfor området ved å knytte til seg studentstipendiater og doktorgradsstipendiater. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet er vertsfakultet for programmet. HERO består av en rekke delprosjekter, jfr HERO's egne websider på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/ .

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brekke, Kjell Arne og Snorre KverndokkInadequate Bivariate Measures of Health Inequality: The Impact of Income Distribution2012The Scandinavian Journal of Economics Vol 114(2): 323-333.[PDF]
Nævdal, EricFIGHTING TRANSIENT EPIDEMICS - OPTIMAL VACCINATION SCHEDULES BEFORE AND AFTER AN OUTBREAK2012Health Economics Vol 21(12), 1456-1476[PDF]
Medin E, Anthun KS, Häkkinen U, Kittelsen SAC, Linna M, Magnussen J, Olsen K, Rehnberg CCost efficiency of university hospitals in the Nordic countries: a cross-country analysis2011European Journal of Health Economics 12(6), 509-519[PDF] [DOI]
Asheim, G.B., A.W. Emblem og T. NilssenHealth insurance: Medical treatment vs disability payment2010Research in Economics (Ricerche Economiche) vol 64(3), 137-145[PDF] [DOI]
Brekke, K.A., and K. NyborgSelfish Bakers, Caring Nurses? A Model of Work Motivation2010Journal of Economic Behavior and Organization 75, 377-394[PDF]
Halsteinli, Vidar, Sverre A.C. Kittelsen and Jon MagnussenProductivity Growth In Outpatient Child And Adolescent Mental Health Services: The Impact Of Case-Mix Adjustment2010Social Science & Medicine 70 (3) 439-446[PDF] [DOI]
Miika Linna, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, Jon Magnussen, Kjartan S. Anthun, Sverre Kittelsen, Annette Roed, Kim Olsen, Emma Medin and Clas RehnbergMeasuring cost efficiency in the Nordic Hospitals -a cross-sectional comparison of public hospitals in 20022010Health Care Management Science 13(4): 346-357.[PDF] [DOI]
Edvardsen, D. F., F.R. Førsund and S.A.C. KittelsenFar out or alone in the crowd: A taxonomy of peers in DEA2008Journal of Productivity Analysis Vol 29: 201-210[PDF] [DOI]
Barrett, Scott and Michael HoelOptimal Disease Eradication2007Environment and Development Economics 12, 627-652[DOI]
Hoel, M., T. Iversen, T. Nilssen and J. VislieGenetic testing in competitive insurance markets with repulsion from chance: A welfare analysis2006Journal of Health Economics 25, 847-860
Hoel, MichaelCost-effectiveness analysis in the health sector when there is a private alternative to public treatment2006CESifo Economic Studies 52: 500 - 512
Carbone, J., S. Kverndokk og O. J. RøgebergSmoking, Health, Risk, and Perception2005Journal of Health Economics vol. 24, s. 631-653
Gjerde, Jon, Sverre Grepperud and Snorre KverndokkOn adaptation and the demand for health2005Applied Economics vol. 37, s. 1283-1301
Halsteinli V., Kittelsen S.A.C., Magnussen J.Productivity Growth in Norwegian Psychiatric Outpatient Clinics for Children and Youths2005Journal of Mental Health Policy and Economics 8, pp 183-91.
Nordberg, Morten and Ole RøgebergA defence of absurd theories in economics2005Journal of Economic Methodology Vol 12, no 4, pp 543-62
Strand, J.Individual and household value of mortality reductions with intra-household bargaining2005Journal of Risk and Uncertainty forthcoming
Strand, JonDeriving Values of Statistical Lives from Observations of Speed Limits and Driving Behaviour2005Journal of Transport Economics and Policy Vol 39, Part 1, pp. 93-108[PDF]
Sæther, E. M.Nurses? Labour supply with an endogenous choice of care level and shift type. A nested discrete choice model with non-linear income2005Applied Health Economics and Health Policy 3(4), 273-280
Sæther, E.M.Physicians? Labour Supply. The Wage Impact on Hours and Practice Combinations2005Labour 19 (4), 673-703
Røgeberg, Ole J.Taking absurd theories seriously: Economics and the Case of Rational Addiction Theories2004Philosophy of Science Vol. 71, 263-285.
Asheim, Geir B., Anne Wenche Eblem and Tore NilssenDeductibles in Health Insurance: Pay or Pain?2003[PDF]
Hoel, MichaelEfficient use of health care resources: The interaction between improved health and reduced health related income loss2003
Hoel, MichaelAllocating health care resources when people are risk averse with respect to life time2003Health Economics 12, 601-608
Hoel, Michael and Erik M. SætherPublic health care with waiting time: the role of supplementary private health care2003Journal of Health Economics 22, 599-616
Røgeberg, Ole J.Preferences, rationality and welfare in Becker's extended utility approach2003Rationality and Society vol 15(3): 283-323
Hoel, Michael and Tor IversenGenetic testing when there is a mix of compulsory and voluntary health insurance2002Journal of Health Economics No 21, 253-270
Michael Hoel and Tor IversenGenetic testing when there is a mix of public and private health insurance2001Journal of Health Economics [DOI]
Halsteinli, Vidar, Jon Magnussen, Sverre A.C. KittelsenScale, efficiency and organization in Norwegian psychiatric outpatient clinics for children2001Journal of Mental Health Policy and Economics 4 (2), 79-90.

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Carbone, J. and S. KverndokkIndividual investments in education and health - Policy responses and interactions2017[PDF] [DOI]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk, SØkonomisk kompensasjon for pårørendeomsorg2012Samfunnsøkonomen nr. 2, 17-23
Brekke, Kjell Arne og Snorre KverndokkSkaper velferdsstaten større sosiale ulikheter?2011Samfunnsøkonomen no. 8, pp. 30-36.
Nyborg, K.De lavtlønte idealistene2008Minerva nr 2
Barstad, S., Ø. Brandt og S. KverndokkIkke som før. Framtidas omsorgsutfordringer og strategier for å møte dem2007Økonomisk forum nr. 1, s. 10-16.
Hoel, MichaelEr verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke?2003Norsk Økonomisk Tidsskrift 117, 77-88
Kverndokk, S.Framtidens etterspørsel etter helsetjenester: Noen svar basert på en simuleringsmodell2003Økonomisk forum 1, s35-41
Sæther, Erik MagnusOffentlig kjøp av private helsetjenester2001Økonomisk forum 4, 16-20[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hoel, MichaelPrioritizing public health expenditures when there is a private alternative2005Nr. 16[PDF]
Geir B. Asheim, Anne Wenche Emblem and Tore NilssenHealth Insurance: Treatment vs. Compensation2000Nr. 40[PDF]
Hoel, Michael and Erik Magnus SætherPrivate health care as a supplement to a public health system with waiting time for treatment2000Nr. 41[PDF]
Hoel, Michael and Tor IversenGenetic testing when there is a mix of public and private health insurance2000Nr. 31[PDF]
Strøm, SteinarThe Economics of Screening Programs1999Nr. 3[PDF]

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Carbone, Jared C. and Snorre KverndokkINDIVIDUAL INVESTMENTS IN EDUCATION AND HEALTH2014Nr. 1[PDF]
Brekke, K. A., L. Grünfeld and S. KverndokkExplaining the Health Equality Paradox of the Welfare State2011Nr. 3[PDF]
Brekke, Kjell Arne and Snorre KverndokkHealth inequality in Nordic Welfare states - More inequality or the wrong measures?2009Nr. 4[PDF]
Brekke, K.A. og K. NyborgBakers, Caring Nurses? A Model of Work Motivation2008Nr. 1
Kittelsen, Sverre A.C., Jon Magnussen, Kjartan Sarheim Anthun, Unto Häkkinen, Miika Linna, Emma Medin, Kim Rose Olsen and Clas RehnbergHospital productivity and the Norwegian ownership reform - A Nordic comparative study2008Nr. 10[PDF]
Hagen, Terje Per, Tor Iversen og Sverre AC KittelsenKartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester2005Nr. 14[PDF]
Hoel, MichaelCost-effectiveness analysis in the health sector when there is a private alternative to public treatment2005Nr. 13[PDF]
Sæther, Erik MagnusWage Policies for Health Personnel - Essays on the Wage Impact on Hours of Work and Practice Choice2005Nr. 1[PDF]
Fevang, ElisabethDe syke pleierne En analyse av sykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere2004Nr. 5[PDF]
Røgeberg, Ole J.Taking absurd theories seriously. 3 essays on rational choice theory and welfare analysis2004Nr. 12[PDF]
Strand, J.Individual and household value of mortality reductions with intrahousehold bargaining2004Nr. 2[PDF]
Sæther, Erik MagnusCompensating differentials for nurses2004Nr. 10[PDF]
Sæther, Erik MagnusNurses’ labor supply with endogenous choice of care level and shift type A nested discrete choice model with nonlinear income2004Nr. 9[PDF]
Sæther, Erik MagnusWill increased wages increase nurses’ working hours in the health care sector?2004Nr. 7[PDF]
Zhu, WeizhenValuation of life: a study using discrete choice analysis2004Nr. 3[PDF]
Barrett, Scott and Michael HoelOptimal Disease Eradication2003Nr. 23[PDF]
Carbone, J., S. Kverndokk og O. J. RøgebergSmoking and Health Investments: Impacts of Health Adaptation and Damage Reversibility2003Nr. 12[PDF]
Dalen, D.M.Legemiddelmarkedet etter apotekreformen: Regulering. markedsstruktur og konkurranse2003Nr. 11[PDF]
Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund and Sverre AC. KittelsenFar out or alone in the crowd: Classification of self-evaluators in DEA2003Nr. 7[PDF]
Halsteinli, Vidar, Jon Magnussen and Sverre A.C. KittelsenProductivity growth in Norwegian psychiatric outpatient clinics A panel data analysis of the period 1996-20012003Nr. 9[PDF]
Hoel, MichaelEr verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke?2003Nr. 22[PDF]
Nordberg, Morten and Ole RøgebergDefence of Absurd Theories in Economics2003Nr. 18[PDF]
Strand, JonValuing statistical lives from observations of speed limits and driving behavior2003Nr. 21[PDF]
Sæther, Erik MagnusA Discrete Choice Analysis of Norwegian Physicians’ Labor Supply and Sector Choice.2003Nr. 19
Asheim, Geir B., Tore Nilssen and Anne Wenche EmblemDeductibles in Health Insurance: Pay or Pain?2002Nr. 13[PDF]
Biørn, E., Hagen, T.P, Iversen, T. & J. MagnussenThe effect of activity-based financing on hospital efficiency: A panel data analysis of DEA efficiency scores 1992-20002002Nr. 8[PDF]
Hoel, Micheal, Tor Iversen, Tore Nilssen and Jon VislieGenetic testing and repulsion from chance2002Nr. 10[PDF]
Iversen, Tor & Gry Stine KopperudThe impact of accessibility on the use of specialist health care in Norway2002Nr. 9[PDF]
Strand, JonPublic- and private-good values of statistical lives - Results from a combined choice-experiment and contingent-valuation survey2002Nr. 2[PDF]
Asheim, G., A.W. Emblem and T. NilssenHealth Insurance: Treatment vs. Compensation2001Nr. 1[PDF]
Dalen, D.M., E.R. Moen and C. RiisDesigning Competition in Health Care Markets2001Nr. 3[PDF]
Dalen, D.M., E.R. Moen and C. RiisPoliticians and soft budget constraints2001Nr. 2[PDF]
Gjerde, J., S. Grepperud og S. KverndokkOn adaptation, life-extension possibilities and the demand for health2001Nr. 7[PDF]
Halsteinli, Vidar, Jon Magnussen, Sverre A.C. KittelsenScale, efficiency and organization in Norwegian psychiatric outpatient clinics for children2001Nr. 8[PDF]
Hoel, MichaelAllocating health care resources when people are risk averse with respect to life time2001Nr. 10[PDF]
Hoel, MichaelEfficient use of health care resources: The interaction between improved health and reduced health related income loss2001Nr. 9[PDF]
Kittelsen, S.A.C., Kjæserud, G.G., & O.J.KvammeErrors in Survey Based Quality Evaluation Variables in Efficiency Models of Primary Care Physicians2001Nr. 12[PDF]
Vislie, J.Incentive Contracts for Public Health Care Provision under Adverse Selection and Moral Hazard2001Nr. 6[PDF]
Hoel, Michael and E.M. SætherPrivate health care as a supplement to a public health system with waiting time for treatment2000Nr. 9[PDF]
Kjæserud, Guri GaltungInkludering av pasienters vurderinger i en effektivitetsanalyse av norske allmenpraktikere - korrigering av feil i variable i DEA2000Nr. 10[PDF]
Kopperud, Gry StineBetalingsvillighet for behandlingsgaranti - analyse av en befolkningsundersøkelse2000Nr. 4[PDF]
Kverndokk, SnorreWhy do people demand health?2000Nr. 5[PDF]
Kvinge, Bjørnar A.Pengene eller Livet? -en studie av betalingsvillighet for livreddende helseprosjekter2000Nr. 8[PDF]
Hoel, Michael and Tor IversenImpact of the public/private mix of health insurance on genetic testing1999Nr. 1[PDF]
Kittelsen, Sverre A. C. and Jon MagnussenTesting DEA Models of Efficiency in Norwegian Psychiatric Outpatient Clinics1999Nr. 4[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Carbone, J., S. KverndokkIndividual investments in education and health - Policy responses and interactions2016CESifo WP no 6154[PDF]
Dønnum, H, S. Kverndokk og P. WangsnessKommunale merkostnader som følge av Kaasautvalgets anbefalinger2012Rapport til KS, Price Waterhouse Coopers[PDF]
Barrett, S. and M. HoelOptimal Disease Eradication2004
Emblem, A.W, G. Asheim and T. NilssenHealt insuranse: treatment vs. Compensation1999Arbeidsnotat nr 5 Høgskolen i Agder[PDF]
Erlandsen, E. and T. IversenHelseøkonomi - en innføring i noen helseøkonomiske problemstillinger1998SNF-arbeidsnotat nr 14[PDF]