­
English

Driving towards the low-emission society

Prosjektnr3642
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.267942
ProsjektdeltakereElisabeth Fevang
Simen Gaure
Askill H. Halse
Karen Evelyn Hauge
Bjørn G. Johansen
Oddbjørn Raaum
Prosjektperiode2017 - 2021

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets mål er å skaffe nøyaktig og pålitelig kunnskap om effektene av både eksisterende politiske virkemidler og mulige fremtidige virkemidler som kan støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler i Norge. Prosjektet vil studere hvordan ulike politiske virkemidlene påvirker hvor mange biler hver husholdning velger å eie, hvilken type bil (elektrisk, bensin eller dieseldrevet), og hvor mye bilene blir brukt. Analysene i prosjektet vil baseres på informasjon om hele den norske befolkningen satt sammen fra ulike administrative registre. Datasettet vil kombinere disaggregert informasjon om passasjerbiler/privatbiler med detaljert informasjon om bilens eiere. Prosjektet er et samarbeid mellom TØI og Frischsenteret.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert