­
English

Driving towards the low-emission society

Prosjektnr3642
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.267942
ProsjektdeltakereElisabeth Fevang
Erik Figenbaum
Emma Frejinger
Lasse Fridstrøm
Simen Gaure
Askill H. Halse
Karen Evelyn Hauge
Elisabeth Thuestad Isaksen
Bjørn G. Johansen
Erik Bjørnson Lunke
Anders Munk-Nielsen
Oddbjørn Raaum
Prosjektperiode2017 - 2021

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets mål er å skaffe nøyaktig og pålitelig kunnskap om effektene av både eksisterende politiske virkemidler og mulige fremtidige virkemidler som kan støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler i Norge. Prosjektet vil studere hvordan ulike politiske virkemidlene påvirker hvor mange biler hver husholdning velger å eie, hvilken type bil (elektrisk, bensin eller dieseldrevet), og hvor mye bilene blir brukt. Analysene i prosjektet vil baseres på informasjon om hele den norske befolkningen satt sammen fra ulike administrative registre. Datasettet vil kombinere disaggregert informasjon om passasjerbiler/privatbiler med detaljert informasjon om bilens eiere. Prosjektet er et samarbeid mellom TØI og Frischsenteret.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Erik Figenbaum, Lasse Fridstrøm, Askill H. Halse, Karen E. Hauge, Bjørn G. Johansen, Oddbjørn RaaumWho goes electric? The anatomy of electric car ownership in Norway2021Transportation Research Part D: Transport and Environment vol 92, 102727[PDF] [DOI]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Erik Figenbaum, Lasse Fridstrøm, Askill H. Halse, Karen E. Hauge, Bjørn G. Johansen og Oddbjørn RaaumHvem velger elbil? Kjennetegn ved norske elbileiere 2011-20172020TØI Rapport 1780/2020[PDF]