­
English

Om prinsipielle sider ved nytte-kostnadsanalyse av miljøprosjekter

Prosjektnr3311
ProsjektansvarligKarine Nyborg
Oppdragsgiver
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2002 - 2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Formålet med dette prosjektet er å gå gjennom sentrale grunnlagsspørsmål som reiser seg i forbindelse med nytte-kostnadsanalyse av miljøprosjekter og verdsetting av miljøgoder. Vi vil legge vekt på å diskutere praktiske tilnærminger til prinsipielt vanskelige verdispørsmål. Prosjektet vil bestå av utarbeiding av en rapport der vi systematiserer og populariserer momenter fra økonomisk faglitteratur. Fokus vil være på momenter som er relevante for vurderingen av hvorvidt en bør velge pengemessig verdsetting av miljøgoder i prosjektanalyser, samt mulige alternativer. Formålet er ikke å lage en veileder i prosjektanalyse for miljøforvaltningen, men å utarbeide et faglig grundig bakgrunnsdokument om viktige grunnlagsproblemer, som skal kunne leses og anvendes også av personer som ikke er samfunnsøkonomer.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nyborg, KarineMiljø og nytte-kostnadsanalyse. Noen prinsipielle vurderinger2002Nr. 5[PDF]