­
English

Bransjeeffekter av klimakvoter

Prosjektnr3304
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverMiljøverndepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereArvid Raknerud
Prosjektperiode1999 - 1999 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet studerer hvordan innføring av et kvotesystem for klimagassutslipp kan påvirke nedleggelsessannsynligheten til norske industribedrifter når disse tar beslutninger som bygger både på nåværende og forventede markedsforhold. Prosjektet bygger på en økonometrisk modell der det tas hensyn til heterogeniteten mellom bedriftene. Den økonometriske modellen estimeres for perioden 1976-95 med data fra Industristatistikken. Prosjektet utføres i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, R., A. RaknerudBedriftsnedleggelse og klimakvoter i norsk industri1999Nr. 4[PDF]