­
English

En drøfting av egenskaper ved ulike tildelingsformer for klimagasskvoter

Prosjektnr3303
ProsjektansvarligSnorre Kverndokk
OppdragsgiverMiljøverndepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereRolf Golombek
Michael Hoel
Ove Wolfgang
Prosjektperiode1999 - 1999 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Som følge av Kyotoprotokollen kan det være aktuelt å opprette et kvotemarked for de norske klimagassutslippene. En mulig konsekvens av et kvotemarked er redusert lønnsomhet i bedrifter med store klimagassutslipp. Dette kan gi enkelte uheldige virkninger som redusert sysselsetting i områder med ensidig næringsgrunnlag. Gratis tildeling av kvoter er derfor et aktuelt virkemiddel for å bøte på dette. På denne bakgrunn har Klimautvalget bedt Frischsenteret utrede egenskaper ved ulike tildelingsformer for klimagasskvoter.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, R., M. Hoel, S. Kverndokk, O. WolfgangEgenskaper ved tildelingsformer for nasjonale klimagasskvoter1999Nr. 2[PDF]