­
English

FN’s klimapanel

Prosjektnr3302
ProsjektansvarligSnorre Kverndokk
OppdragsgiverIPCC
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereSnorre Kverndokk
Prosjektperiode1998 - 2000 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Snorre Kverndokk er "Lead author" i FNs klimapanels (IPCC) arbeid med å skrive en ny hovedrapport (third assessment report) som vil komme ut i 2001. Arbeidet startet i desember 1998 og vil fortsette fram til 2001. Konkret består arbeidet i å være medforfatter i Working Group III (Mitigation of Climate Change) på kapittel 8 som har tittelen "Global, regional and national costs and ancillary benefits of mitigation". Kverndokk har ansvaret for å skrive om kostnader og sekundære gevinster ved reduksjoner i klimagassutslipp i nordiske land, Storbritannia og Irland, men deltar også i arbeidet med mer generelle deler av kapittelet. Et førsteutkast skrives i 1999, mens arbeidet i år 2000 vil gå med til å revidere utkastet på grunnlag av ekspertkommentarer fra forskningsmiljøer, offentlig forvaltning og næringsliv i mange land.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bye, B. S. Kverndokk og K. E. RosendahlMitigation costs, distributional effects, and ancillary benefits of carbon policies in the Nordic countries, the UK, and Ireland2002
Kverndokk, Snorre, Lars Lindholt and Knut Einar RosendahlStabilisation of CO2 concentrations: Mitigation scenarios using the Petro model2000Environmental Economics and Policy Studies 3 (2), pp 195-224

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk, SnorreDiscussion of paper by Bernstein et al.1999[PDF]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk, S. og L. LorentsenNy hovedrapport fra FNs Klimapanel: Mer enn naturvitenskap2001Økonomisk forum nr. 3, s. 6-11

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk, Snorre and Knut Einar RosedahlCO2 mitigation costs and ancillary benefits in the Nordic countries, the UK and Ireland: A survey2000Nr. 34[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Kverndokk, S. og L. LorentsenHva koster det verden å kutte utslippene?2001Cicerone 2, s 16-18[PDF]
Kverndokk, Snorre, Lars Lindholt and Knut Einar RosendahlStabilisation of CO2 concentrations: Mitigation scenarios using the Petro model2000Discussion Papers 267 - Statistics Norway[PDF]