­
English

Economic iNsTRuments to Achieve Climate Targets in Europe - ENTRACTE (CREE)

Prosjektnr3221
ProsjektansvarligTaran Fæhn
OppdragsgiverEU
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereJørg Michael Gjestvang
Rolf Golombek
Snorre Kverndokk
Hilde Hallre Le Tissier
Prosjektperiode2012 - 2015 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

CREE deltar i EU-proskjektet ENTRACTE som ledes av ZEW, Mannheim. Prosjektet går ut på å studere ulike økonomiske virkemidler for å oppnå klimamålsetningene i Europa og spesielt EU. CREE deltar i flere ulike prosjekter som energieffektivitet og rebound-effekter; effekter av transportreguleringer på oljemarkedet, effekter av utfasing av kjernekraft på de europeiske energimarkeder; karbonpolitikk og innovasjoner; optimal FoU-politikk; design av handelspolitikk som et klimapolitisk virkemiddel.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Ann Christin Bøeng, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt, Knut Einar RosendahlFuel efficiency improvements - Feedback mechanisms and distributional effects in the oil market2017Environmental and Resource Economics Vol. 68(1), 15-45[PDF] [DOI]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Ann Christin Bøeng, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt og Knut Einar RosendahlDrivstoffeffektivisering - fører det til mindre bruk av olje?2015Økonomiske analyser nr 4, 69-73[PDF]

CREE skrifter

CREE er Oslo Centr for Environmentally friendly Energy, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på https://www.frisch.uio.no/prosjekter/cree/publications/CREE_working_papers/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, Rolf, Mads Greaker and Michael HoelInnovation prizes for environmental R&D2015Nr. 19[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar and Rolf GolombekCarbon Prices are Redundant in the 2030 EU Climate and Energy Policy Package2018CESifo Working Paper no. 7364[PDF]