­
English

Veien mot lavutslippssamfunnet: modellering av energimarkedene - SØKNADSMIDLER

Prosjektnr3193
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.243850
ProsjektdeltakereRolf Golombek
Henning Hartmann Wahlquist
Prosjektperiode2015 - 2015 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets hovedmål og delmål Hovedmål: Sende søknad til Horizon 2020, call LCE 21-2015. Delmål: Arrangere workshop for det potensielle konsortiet i oktober i Oslo, Frembringe relevant bakgrunnsinformasjon og brukerkontakter for å kunne skrive søknaden, Skrive og koordinere søknaden. Prosjektet tar utgangspunkt i utlysningens (LCE 21-2015) scope: "Proposals should cover one or several of the following aspects: - Comparative assessment of the impacts and the sustainability performance of all relevant energy technologies, including renewable, fossil, and nuclear Side: 3 Veien mot lavutslippssamfunnet: modellering av energimarkedene (Prosjektetableringstøtte - PES2020) Søknadsnummer: ES533632 Prosjektnummer: 0 technologies. Comparative assessment of transformation paths towards a sustainable energy system and the related impacts on environment, society and economy. - Analysing and modelling the impacts of technological development and innovation on the energy-system and its dynamics. Analysing and modelling of technology policy measures in the framework of the SET-Plan to promote the transition towards a sustainable energy system, assessment of the impact of these measures on society, environment and economy, including safety and access to clean, reliable and affordable energy." Det planlagte prosjektet vil primært analysere i) Utvikling av nye og forbedrede energiteknologier ii) Virkninger av innfasing av ulike teknologier på energimarkedene, energisikkerhet og miljøutslipp i Europa, samt mer overordnede samfunnsmessige virkninger. Prosjektet vil derfor adressere flere av punktene listet opp under scope. Prosjektet vil delvis benytte og videreutvikle avanserte modellverktøy, noe som er tråd med utlysningen: «Where appropriate this will include development of new and refinement of existing modelling tools». På overordnet nivå vil prosjektet gi kunnskap om strategivalg på vei mot lavutslippssamfunnet: «The results should assist policy makers in identifying and analysing effective strategies for a transition to an efficient low carbon energy system.» Det vil bli arrangert en workshop i Oslo 6. oktober der de gruppene som så langt har sluttet seg til det planlagte konsortiet vil delta.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert