­
English

Developing value chains for CO2 storage and blue hydrogen in Europe (Device)

Prosjektnr3174
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.324892
ProsjektdeltakereRolf Golombek
Mads Greaker
Snorre Kverndokk
Prosjektperiode2021 - 2025

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert