­
English

Intergenerational and intragenerational equity in climate policy

Prosjektnr3173
ProsjektansvarligSnorre Kverndokk
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.204559
ProsjektdeltakereSverre A. C. Kittelsen
Snorre Kverndokk
Eric Nævdal
Prosjektperiode2011 - 2013 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Mens klimaendringer blir sett på som en framtidig trussel av de fleste forskere og politikere, det er fortsatt en pågående debatt om hva som bør gjøres med dette. Forskere blir ikke enige om de optimale utslippsreduksjonene selv om de f.eks. skulle være enige om det naturvitenskapelig grunnlaget og kostnadene ved utslippsreduksjoner. Grunnen er at optimale utslippsreduksjoner i stor grad avhenger av etiske standpunkt, og hvordan vi diskonterer framtidige klimaendringer er spesielt viktig. Imidlertid har etiske problemstillinger ikke vært fullt ut belyst i økonomiske modeller da klimagassreduksjoner ikke bare påvirker velferdsfordelingen mellom nåværende og framtidige generasjoner (konsekvensene kommer i fremtiden, men kostnadene må tas i dag), men også fordelingen innen en generasjon som mellom rike og fattige land. Disse to etiske aspektene viser seg å være viktige når vi skal finne optimale utslippsreduksjoner, og de vil kunne trekke i hver sin retning. Dette prosjektet fokuserer på de to etiske problemstillingene ved utforming av klimapolitikk, og vil studere disse både i teoretiske modeller så vel som i en generell likevektsmodell. Merk at mens vi fokuserer på klimaendringene som et eksempel, vil diskusjonene i dette prosjektet være relevante også for andre miljøproblemer der konsekvensene av forurensning kommer i framtiden.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hoel, M, SAC Kittelsen and S KverndokkCorrecting the climate externality: Pareto improvements across generations and regions2019Environmental and Resource Economics Vol 74(1), 449-472[PDF] [DOI]
Kverndokk, S.Climate Policies, Distributional Effects and Transfers Between Rich and Poor Countries2018International Review of Environmental and Resource Economics Vol 12(2-3), 129-176[PDF] [DOI]
Eyckmans J., S. Fankhauser and S. KverndokkDevelopment Aid and Climate Finance2016Environmental and Resource Economics Vol 63(2), 429-450[PDF] [DOI]
Kverndokk, S., E. Nævdal and L. NøstbakkenThe Trade-off between Intra- and Intergenerational Equity in Climate Policy2014European Economic Review vol 69, 40-58[PDF] [DOI]

CREE skrifter

CREE er Oslo Centr for Environmentally friendly Energy, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hoel, Michael, Sverre Kittelsen and Snorre KverndokkPareto Improving Climate Policies: Distributing the benefits across generations and regions2015Nr. 12[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hoel, Michael, Sverre A.C. Kittelsen, Snorre KverndokkPareto Improving Climate Policies: Distributing the benefits across generations and regions2015CESifo Working Paper no. 5487[PDF]
Kverndokk, Snorre, Eric Nævdal, Linda NøstbakkenThe Trade-off between Intra- and Intergenerational Equity in Climate Policy2013CESifo Working Paper no. 4285[PDF]