­
English

Managing Thresholds and Uncertainty in Resource Economics

Prosjektnr3172
ProsjektansvarligEric Nævdal
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.196199
ProsjektdeltakereSimen Gaure
Michael Oppenheimer
Jon Vislie
Prosjektperiode2010 - 2012 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Crepin, Anne-Sophie and Eric NævdalInertia in risk; improving economic models of catastrophes2019Scandinavian Journal of Economics [PDF] [DOI]
Nævdal, Eric and Anders SkonhoftNew Insights from the Canonical Fisheries Model - Optimal Management when Stocks are Low2018Journal of Environmental Economics and Management Vol 92, 125-133[PDF] [DOI]
Nævdal, EricCatastrophes and ex post shadow prices—How the value of the last fish in a lake is infinity and why we should not care (much)2016Journal of Economic Behavior and Organization Vol 132, 153-160[DOI]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nævdal, EricSafe Minimum Standard (SMS)2013[PDF]

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nævdal, Eric, Anders SkonhoftNew Insights from the Canonical Fisheries Model2018Nr. 3[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nævdal, EricCatastrophes and Expected Marginal Utility – How the Value of The Last Fish in a Lake is Infinity and Why We Shouldn’t Care (Much)2015Nr. 8[PDF]

CREE skrifter

CREE er Oslo Centr for Environmentally friendly Energy, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Crépin, Anne-Sophie, Eric NævdalInertia in risk; improving economic models of catastrophes2017Nr. 2[PDF]