­
English

SAMFUNN: Norms, green agents and environmental policy

Prosjektnr3171
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd, Miljø2015
Oppdragsgivers prosjektnr.183593
ProsjektdeltakereKjell Arne Brekke
Ragnhild Haugli Bråten
Snorre Kverndokk
Tore Nilssen
Karine Nyborg
Eric Nævdal
Tao Zhang
Prosjektperiode2008 - 2012 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet studerer hvordan normer og moralske overveielser kan påvirke miljøbeslutningene til konsumenter, arbeidere, bedriftsledere og investorer. Vi ønsker å besvare følgende fire spørsmål: For det første, hvordan påvirkes menneskers miljøatferd av kontekst og "framing", og hvordan påvirker dette igjen miljøpolitikken? For det andre, er lønna som tilbys i bedrifter som vurderes som spesielt samfunnsansvarlige og miljøbevisste lavere enn hos konkurrentene? I så fall, hva kjennetegner arbeidstakerne i de samfunnsansvarige bedriftene? For det tredje, hvordan kan moralske overveielser påvirke omsetning av kvoter, og hvordan endres denne sammenhengen over tid? Og endelig, hvordan påvirkes FoU aktiviteter av grønne aktører?

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bråten, Ragnhild HaugliLand Rights and Community Cooperation: Public Goods Experiments from Peru2014World Development vol 61, 127-141[PDF] [DOI]
Nyborg, Karine and Tao ZhangIs Corporate Social Responsibility Associated with Lower Wages?2013Environmental and Resource Economics vol 55, 107-117[PDF] [DOI]
Brekke, K.A. og J.T. SolstadDoes the Existence of a Public Good Enhance Cooperation among Users of Common-Pool Resources?2011Land Economics 87(2), 335-345[PDF]
Nyborg, K.I Don't Want to Hear About it: Rational Ignorance among Duty-Oriented Consumers2011Journal of Economic Behavior and Organization vol 79, 263-274[DOI]
Eyckmans, J. og S. KverndokkMoral concerns on tradable pollution permits in international environmental agreements2010Ecological Economics 69(9): 1814-23[PDF] [DOI]
Kverndokk, S. og A. RoseEquity and justice in global warming policy2008International Review of Environmental and Resource Economics vol. 2, no 2, pp 135-176[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brekke, K.A., J. Konow og K. NyborgCooperation Is Relative: Income and Framing Effects with Public Goods2012Nr. 16[PDF]
Nyborg, Karine og Tao ZhangIs corporate social responsibility associated with lower wages?2011Nr. 1[PDF]
Eyckmans, J. og S. KverndokkMoral concerns on tradable pollution permits in international environmental agreements2009Nr. 13[PDF]
Kverndokk, S. og A. RoseEquity and justice in global warming policy2008Nr. 21[PDF]
Nyborg, K.I Don't Want to Hear About it: Rational Ignorance among Duty-Oriented Consumers2008Nr. 15[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nyborg, Karine et alThinking through the climate change challenge2011Open letter, VoxEU: Research-based policy analysis and commentary from leading economists[PDF]
Kverndokk, SnorreOne Economist’s Thoughts about Moral Concerns over Cap-and-Trade2010Weekly Policy Commentary, Resources For the Future, Washington, DC, September 20, 2010[PDF]
Eyckmans, J. og S. KverndokkMoral concerns on tradable pollution permits in international environmental agreements2009CES - Discussion paper series 09.12, Katholieke Universiteit Leuven.[PDF]