­
English

Export of Natural Gas from Russia

Prosjektnr3163
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.217329
ProsjektdeltakereSverre A. C. Kittelsen
Hilde Hallre Le Tissier
Prosjektperiode2012 - 2013 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet analyserer hvordan russisk gasspolitikk og EUs energi- og miljøpolitikk kan påvirke det europeiske gassmarkedet, og dermed hvilke priser norsk gasseksport kan oppnå. Vi fokuserer på virkninger av i) økt transportkapasitet for russisk eksport av gass til Europa, ii) mulighet for eksport av russisk gass til Asia, iii) virkninger av eventuelle prisøkninger for gassbrukere i Russland, og iv) EUs trippel 20 prosent miljø- og energimål for 2020. Vi bygger på en numerisk likevektsmodell for energimarkedene i Europa, og skal utvide denne til å inkludere Russland, som vil bli inndelt i flere regioner.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl and Hilde Hallre Le TissierThe future of Russian gas exports2017Economics of Energy & Environmental Policy Vol 6(2)[PDF] [DOI]