­
English

Liberalisering av de europeiske gass- og kraftmarkedene

Prosjektnr3151
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereKjell Arne Brekke
Sverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode2003 - 2005 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Kjell Arne Brekke, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen, Knut Einar RosendahlLIBEMOD 2000 - LIBEralisation MODel for the European Energy Markets: A Technical Description2008Nr. 1[PDF]