­
English

Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power

Prosjektnr3149
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.243626
ProsjektdeltakereHenrik Bjørnebye
Finn Førsund
Rolf Golombek
Nils-Henrik M. von der Fehr
Prosjektperiode2015 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bjørnebye, Henrik. Cathrine Hagem, Arne LindOptimal location of renewable power2018Energy 147, 1203-1215[PDF] [DOI]

CREE skrifter

CREE er Oslo Centr for Environmentally friendly Energy, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bjørnebye, Henrik, Cathrine Hagem, Arne LindOptimal location of renewable power2017Nr. 4[PDF]