­
English

Impacts of climate mitigation and energy policies on the electricity sector (ICEPS)

Prosjektnr3147
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd, RENERGI
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereSverre A. C. Kittelsen
Prosjektperiode2008 - 2011 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Klimaendringer kan få stor betydning for energimarkedene gjennom økt temperatur (etterspørselen etter energi endres og effektiviteten til termiske verk reduseres) og endret nedbørsmønster (vannkraftproduksjonen påvirkes). Vi bruker en numerisk likevektsmodell til å studere virkninger av klima- og energipolitikk på energimarkedene når vi tar hensyn til klimaeffekter. Vi fokuserer på EUs trippel 20 prosent mål; lavere klimagassutslipp, mer fornybar kraftproduksjon og høyere energieffektivitet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert