­
English

Investment in clean energy technologies under uncertainty

Prosjektnr3143
ProsjektansvarligRolf Golombek
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereKjell Arne Brekke
Finn Førsund
Simen Gaure
Michal Kaut
Sverre A. C. Kittelsen
Stein W. Wallace
Prosjektperiode2006 - 2012 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Utvikling av miljøvennlig energi kan redusere kostnadene knyttet til omfattende reduksjoner i utslippene av drivhusgasser. Slike prosjekter er imidlertid høyst usikre pga. prisusikkerhet og usikkerhet mht. fremtidige reguleringer. Men energimarkedsanalyser som ser bort fra denne usikkerheten kan gi misvisende resultater. I dette prosjektet studeres usikkerhet i investering i miljøvennlig energi gjennom å utvikle en numerisk likevektsmodell som inkluderer usikkerhet. Modellen benyttes til å vurdere hvordan ulike typer usikkerhet - værusikkerhet og poltikkusikkerhet - påvirker investeringsvolumet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert