­
English

Bærekraftig konsum, sosial tilhørighet og identitet

Prosjektnr3133
ProsjektansvarligKjell Arne Brekke
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereKarine Nyborg
Prosjektperiode1.7.2002 - 31.12.2004 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet ønsker vi å studere utviklingen av status- og identitetsnormer, og betydningen slike normer har for muligheten til å realisere en bærekraftig utvikling. Normene varierer i tid og mellom miljøer og sosiale lag. Hva er det som gjør at noen miljøer i større grad premierer miljøvennlig atferd? En bedre forståelse av dette kan gi nyttig innsikt for å utforme en politikk for en mer bærekraftig konsumutvikling.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brekke, Kjell Arne, Karine Nyborg and Mari RegeThe Fear of Exclusion: Individual Effort when Group Formation is Endogenous2007The Scandinavian Journal of Economics 109, 531-550[DOI]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brekke, Kjell Arne, Karine Nyborg and Mari RegeThe Fear of Exclusion: Individual Effort when Group Formation is Endogenous2005Nr. 9[PDF]