­
English

Praktisering av forurensningsloven

Prosjektnr3121
ProsjektansvarligKarine Nyborg
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode1.1.2002 - 31.12.2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Gjennom media gis det av og til inntrykk av at praktiseringen av den norske forurensningsloven er lite stram, i den forstand at kontroller er relativt sjeldne, og at straffenivået ved overtredelser ser ut til å være lavt. Likevel ser ikke alvorlige overtredelser ut til å være særlig hyppige. I prosjektet ønsker vi å studere Statens Forurensningstilsyns praktisering av forurensningsloven overfor norske bedrifter. Vi vil se på hvor streng praktiseringen er, hvilke reaksjonsmuligheter som er tilgjengelige og hvilke som brukes i praksis, hyppigheten og karakteren av kontrollvirksomheten, og SFTs strategi for kontrollutøvelse. Vi vil deretter undersøke om bedriftene, gitt SFTs praksis, er "mer lovlydige" enn standart økonomisk teori skulle tilsi. I så fall vil vi i en påfølgende teoretisk del analysere mulige årsaker til dette. Bedriftenes atferd kan bl.a. Være motivert ut fra en mer langsiktig strategi overfor myndighetene, ut fra PR-hensyn (bedriftens rykte), eller den kan være knyttet til sosiale normer. Vi vil legge vekt på å analysere ulike forklaringer implikasjoner for en effektiv overvåking av forurensningsloven fra myndighetenes side. I prosjektetvil vi benytte data fra SFT og SSB, og analysere disse ved hjelp av økonometriske metoder.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nyborg, Karine and Kjetil TelleThe Role of Warnings in Regulation: Keeping Control with Less Punishment2004Journal of Public Economics 88 (12), 2801-2816.

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nyborg, K., K. Telle, and M. WalleNorske bedrifter bryter miljøreguleringer2003Økonomiske analyser 2, 25-31[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nyborg, K., and K. TelleA dissolving paradox: Firms’ compliance to environmental regulation2004Nr. 2[PDF]
Nyborg, K., and Telle, K.The Role of Warnings in Regulation: Keeping Control with Less Punishment2003Nr. 24[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Walle, Mari AasgaardOverholder bedriftene i Norge miljøreguleringene?2003Rapport 6, Statistisk sentralbyrå[PDF]