­
English

Innovasjonspolitikk versus utslippsreduksjoner i en liten åpen økonomi med klimarestriksjoner

Prosjektnr3117
ProsjektansvarligSnorre Kverndokk
OppdragsgiverNFR via SSB
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2005 - 2005 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Klimautfordringene krever store utslippsreduksjoner i årene som kommer. Dette gir et behov for utvikling av alternative energikilder. Dette prosjektet ser på innovasjonspolitikk versus utslippsreduksjoner både ved hjelp av mindre partielle modeller og i en stor generell likevektsmodell for Norge. Prosjektet er et samarbeid med Statistisk sentralbyrå (Brita Bye).

Publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Heggedal, T.-R. and S. KverndokkThe cost of greenhouse gas mitigation in Europe – Kyoto and beyond2007International Association for Energy Economics Newsletter, Fourth Quarter, 9-12[PDF]